Przedmiotowe zasady oceniania
 
 
Przedmiotowe zasady oceniania
Organizacja pracy podczas lekcji w pracowni.
Korzystanie z możliwości pracy po lekcjach.
PZO.


Lekcja_0_files/PZO.pdf

Lekcja 0

Na tej lekcji odpowiemy na pytania:

  1. Jak będzie wyglądała nauka informatyki na lekcjach?

  2. Czego oczekujemy po pracy własnej ucznia?

  3. Na jakich zasadach będą wystawiane oceny za pracę na i po lekcjach?

   Zadanie mailowe:


Wybierz jedno pytań ze stron 21-22
po temacie 1. Przyślij wyczerpującą odpowiedź na adres podany przez nauczyciela.