Znajdujące się na tej stronie materiały stanowią pomoc dydaktyczną wykorzystywaną na lekcjach w Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze