INFORMACJE
 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny potrwa od 1 września do 23 czerwca. I półrocze trwa do 29.01.2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Czwartek, 1. września godz. 9.00.

23 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna

13 - 26 lutego 2017 r.
Ferie zimowe

13 - 18 kwietnia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

Poza feriami i wakacjami od dni nauki odliczyć można święta narodowe. Ponadto wolne będzie, kiedy w szkołach przeprowadzane będą egzaminy w gimnazjum (nie dot. zdających, rzecz jasna).

Egzaminy, sprawdziany:

7-9 lutego 2017 r. - Egzamin próbny klas III

Egzamin gimnazjalny
19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 9.oo
- część humanistyczna: z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (9.oo) oraz z zakresu języka polskiego
  (11.oo).
20 kwietnia 2017 roku (czwartek), godz. 9.oo
- część matematyczno-przyrodnicza: z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
  (9.oo) oraz z zakresu matematyki (11.oo).
21 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 9.oo
- język obcy nowożytny: na poziomie podstawowym (9.oo), a na poziomie rozszerzonym (11.oo).

17-19.05.2017 r - Sprawdziany podsumowujące klasę I i II.

Dodatkowe terminy tego egzaminu to dla części humanistycznej 1 czerwca 2017 roku (czwartek), godz. 9.oo, a dla części matematyczno-przyrodniczej - 2 czerwca 2017 roku (piątek), godz. 9.oo, zaś język obcy nowożytny - 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), godz. 9.oo.
W trakcie egzaminów dodatkowych lekcje odbywają się normalnie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, odliczając soboty i niedziele, inne święta, wyjścia do kina i teatru, wycieczki i dni sportu może się jednak trafić kilka dni, kiedy lekcje się odbędą.

Dni wolne od pracy:

11.11.2016 r. (piątek) - Święto Niepodległości
06.01.2017 r. (piątek) - Trzech Króli
01.05.2017 r. (poniedziałek) - Święto Pracy
03.05.2017 r. (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja
15.06.2017 r. (czwartek) - Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze):

31.10.2016 r. - seanse filmowe pn. Literatura i film,
19-21.04.2017 r. - egzaminy gimnazjalne,
02.05.2017 r. - wyjścia integracyjne oddziałów klasowych,
01.06.2017 r. - Dzień Sportu,
16.06.2017 r. - realizacja programu profilaktycznego Trzymaj Formę.

Zebrania z rodzicami

Spotkanie rodziców klas pierwszych z Panią Dyrektor i Radą Rodziców odbędzie się 6. września o godz. 16.30

Zebrania organizacyjne wszystkich klas: 6.09.2016 godz. 17.00.

Wywiadówki międzysemestralne: 30.01.2017.

Konsultacje wtorkowe z nauczycielami (godz. 17.00):

15.11.2016
10.01.2017
28.03.2017
  6.06.2017

Rady pedagogiczne

Klasyfikacyjna: 25.01.2017.

Klasyfikacyjna: 14.06.2017.

Plenarna: 23.06.2017.

Wystawianie ocen

I semestr: do 24.01.2017.

II semestr: do 13.06.2017.

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2017. klasy III

23.06.2017. klasy I i II

Kliknij obrazek poniżej, by wybrać: